Day: April 14, 2020

Kariera i rozwój

Resort aktywów państwowych powoła pełnomocnika ds. funkcjonowania i rozwoju firm energetycznych

Powołanie pełnomocnika ds. funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych podlegających nadzorowi ministra aktywów państwowych – przewiduje zarządzenie tego ministra opublikowane w Dzienniku Urzędowym MAP. Zgodnie z zarządzeniem ustanawia się Pełnomocnika do spraw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, którego powołuje i odwołuje Minister Aktywów Państwowych. “Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań podejmowanych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa funkcjonowania […]

Read More
Rozmowa kwalifikacyjna

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z ostatnich, a zarazem najważniejszym etapem rekrutacji, dlatego tak ważne jest, by dobrze się do niej dobrze przygotować. Jeśli masz doświadczenie w pracy za granicą, zastanów się, jak możesz je wykorzystać w przyszłej pracy i powiedz o tym. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej: Zbierz jak najwięcej informacji o firmie. Zadbaj […]

Read More
CV i list motywacyjny

List motywacyjny

List motywacyjny jest uzupełnieniem naszego CV i służy rozwinięciu opisu naszych kwalifikacji. Powinien on zawierać uzasadnienie naszej aplikacji do konkretnej firmy i być dostosowany do stanowiska, o jakie się staramy. Czytając list motywacyjny odbiorca powinien mieć odczucie, że jest on kierowany specjalnie do jego firmy, a nie jest jedynie kolejnym, powielonym dokumentem w naszej korespondencji. […]

Read More