Resort aktywów państwowych powoła pełnomocnika ds. funkcjonowania i rozwoju firm energetycznych

ток

Powołanie pełnomocnika ds. funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych podlegających nadzorowi ministra aktywów państwowych – przewiduje zarządzenie tego ministra opublikowane w Dzienniku Urzędowym MAP.

Zgodnie z zarządzeniem ustanawia się Pełnomocnika do spraw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, którego powołuje i odwołuje Minister Aktywów Państwowych.

“Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań podejmowanych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw energetycznych objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych” – napisano w zarządzeniu.

W szczególności, jak wskazano, chodzi o koordynację działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci dystrybucyjnych i jednostek wytwórczych energii elektrycznej objętych nadzorem MAP; koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami nadzorowanymi w tym zakresie; analizę kierunków rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z uwzględnieniem kierunków określonych w rządowych dokumentach strategicznych z zakresu energetyki; koordynację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej.

Zarządzenie przewiduje, że pełnomocnik ma podlegać bezpośrednio ministrowi aktywów państwowych i wykonywać swoje zadania we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Aktywów Państwowych.

“Dyrektorzy oraz pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, w sprawach należących do ich właściwości, udzielają pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań (…), w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań oraz wyrażanie opinii” – czytamy w zarządzeniu.

Obsługę organizacyjno-biurową pełnomocnika zapewnić ma Biuro Ministra, a obsługę merytoryczną – Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *