Szkolenie z zakresu zgodności z przepisami. Jak sprawić, by była ciekawa i skuteczna

Compliance dość pewnie nabiera rozpędu jako nowy model wśród przedsiębiorców, mający na celu zapewnienie zgodności norm i dokumentów wewnętrznych oraz polityki firmy z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. A odpowiedź na tę prędkość jest dość łatwa do udzielenia. Od strony finansowej jest to znaczna oszczędność kosztów.  Znacznie taniej jest wdrożyć procedury compliance i zapewnić ich realizację, niż później borykać się z problemami z prawem, co jest wynikiem praktyk korupcyjnych lub wątpliwych.

Ponadto, wdrożenie szkolenia z zakresu zgodności z przepisami zmniejsza potencjalne ryzyko, ponieważ pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów.

My (red: LMS Collaborator), jako gracze rynkowi z 9-letnim doświadczeniem, zebraliśmy informacje na temat metod, jak stworzyć skuteczny i ciekawy program szkolenia compliance dla pracowników. I cieszymy się, że możemy się tą informacją z Państwem podzielić.

 

Czym jest szkolenie z zakresu zgodności z przepisami

Szkolenie z zakresu zgodności to proces informowania i edukowania pracowników o różnych zasadach, przepisach, wymaganiach i procedurach, które regulują kwestie związane z miejscem pracy i bezpośrednio wpływają na ich codzienne obowiązki i zachowanie. Podczas szkolenia z zakresu zgodności pracownicy nie tylko uczą się polityki firmy, ale także poznają jej kulturę i wartości.

Najpopularniejsze tematy szkoleń z zakresu compliance to:

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberprzestrzeni

Etyka pracy

Bezpieczeństwo techniczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy itp.

 

Jak stworzyć skuteczny program szkolenia w zakresie zgodności z przepisami

Krok 1. Sformułowanie celu szkolenia

Pierwszym krokiem w tworzeniu programu szkolenia z zakresu zgodności jest sformułowanie celu i założeń szkolenia. Przed stworzeniem programu szkoleniowego przepracuj poniższe pytania:

Jakie przepisy musi spełniać Twoja firma?

Dla jakich działów pracowniczych planowane jest szkolenie?

Jaki jest cel programu szkolenia w zakresie zgodności?

Jaki rezultat chcesz zobaczyć na końcu?

Krok 2. Wybierz interesujący materiał

Kiedy już zdecydujesz się na cel szkolenia, ważne jest, aby stworzyć treści, które będą istotne i atrakcyjne dla Twoich pracowników. Wciągające i łatwe do zrozumienia materiały pomogą zwiększyć zainteresowanie i zmotywować pracowników do wzięcia udziału w szkoleniu.

Krok 3. Regularnie trenować

Jednym z najlepszych sposobów zapewnienia, że pracownicy zachowają informacje, których nauczyli się podczas szkolenia z zakresu zgodności, jest prowadzenie regularnych szkoleń. Nie prezentuj informacji w dużej objętości za jednym razem. Lepiej jest podzielić materiał na moduły i prezentować je stopniowo – dopiero po pomyślnym opanowaniu poprzedniego.

W programach szkoleniowych LMS Collaborator można określić minimalną liczbę punktów do zdobycia za wykonanie zadania oraz ustawić dostęp do kolejnego zadania programu dopiero po pomyślnym zakończeniu poprzedniego. Dzięki temu pracownik ma pewność, że z powodzeniem opanował materiał i może przejść do kolejnego modułu.

Krok 4. Zabezpieczyć wynik

Po odbyciu przez pracowników szkolenia konieczne jest utrwalenie materiału. Testy użytkowe. Pomoże to nie tylko utrwalić to, czego się nauczono, ale także określić, czy pracownicy potrzebują dodatkowych szkoleń. Dla jeszcze lepszego przyswojenia wiedzy stosuj ćwiczenia z odgrywaniem ról, w których pracownicy mogą pokazać swoją wiedzę w praktyce podczas realnych sytuacji. W LMS Collaborator możesz stworzyć kurs z dialogami.

 

Jak sprawić, by szkolenie z zakresu compliance było interesujące dla pracowników: wskazówki

 

  1. Microlearning

Microlearning to świetny sposób na wyjaśnienie skomplikowanych rzeczy w prostych słowach. Krótkie materiały są znacznie łatwiejsze do zapamiętania, można się ich uczyć w dogodnym czasie i co najważniejsze – bez przerywania pracy. Dla lepszego przyswojenia wiedzy, każdy temat można podzielić na małe bloki szkoleniowe. Na przykład szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, etyki w miejscu pracy, instrukcje bezpieczeństwa pracy itp.

Strona kursu w LMS Collaborator. Kurs jako element microlearning`u. Użytkownik może się szkolić po 15 minut. Kurs podzielony na części dla komfortowego szkolenia.

  1. Krótkie filmy animowane

Krótkie filmy to jeden z najpopularniejszych typów treści szkoleniowych. Pracownicy będą bardziej zainteresowani nauką poprzez oglądanie krótkich filmów niż przechodzenie przez długie moduły szkoleniowe. Oszczędza to czas i nie jest przytłaczające.

  1. Gamifikacja

Gamifikacja to największy trend w szkoleniach korporacyjnych. Pracownicy będą maksymalnie zaangażowani w proces uczenia się i wyniosą z niego jak najwięcej. A nagrody i oceny pobudzą ich do jeszcze cięższej nauki, by stać się najlepszym wśród innych.


Odznaki jako element gamifikacji. Otrzymane odznaki zapisywane są w profilu użytkownika.

 

  1. Nauka oparta na scenariuszach i opowiadaniu historii

Wykorzystanie scenariuszy odgrywania ról w programie szkolenia z zakresu zgodności pomoże zaangażować pracowników. Interpretuj na szkoleniach prawdziwe przypadki z praktyki Twoich pracowników – jest to dla nich bliskie i zrozumiałe. Będą rzutować swoją wiedzę na realne sytuacje i szlifować umiejętności w praktyce, dzięki czemu lepiej przyswajają otrzymane informacje. Użyj przemyślanej fabuły, aby wzmocnić emocjonalne połączenie z nimi. Dzięki temu nauka zostanie wypełniona dodatkowymi emocjami, które bardziej ich zmotywują i angażują w proces.

Konkluzje.

Szkolenia z zakresu zgodności powinny odbywać się regularnie, co najmniej raz w roku. Podczas szkolenia lepiej jest prezentować informacje stopniowo w małych modułach i dopiero po pomyślnym opanowaniu poprzedniego materiału.

Wykorzystaj testy do utrwalenia wyników. Pozwoli to ocenić, czy pracownik dobrze przyswoił materiał i czy potrzebuje dodatkowego szkolenia.

Ćwiczenia w odgrywaniu ról pozwolą na praktyczne szlifowanie zdobytej wiedzy w wyimaginowanych sytuacjach, bez ryzyka wyrządzenia szkody firmie.

Elementy gamifikacji w programie szkolenia z zakresu compliance: nagrody, odznaki i oceny motywują pracowników do lepszej nauki i będą wspierać zdrową rywalizację w zespole.

Wykorzystanie storytellingu pomoże wzmocnić emocjonalną więź z pracownikami i maksymalnie zaangażować ich w proces uczenia się.

 

Chcesz wdrożyć szkolenie z zakresu zgodności, przenieść je do sieci i zautomatyzować?

Zostaw swoje zgłoszenie, a my pokażemy Ci jak można to zrobić na bazie LMS Collaborator. Okres testowy jest bezpłatny.