3 sposoby, jak utrzymać firmę na plusie, gdy wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności

Aby bilans Twojego biznesu był dodatni powinieneś umiejętnie równoważyć wydatki i wpływy do firmowej kasy. W artykule podpowiadamy jak sprawić, aby udzielany kontrahentom kredyt kupiecki nie zachwiał płynności finansowej Twojej firmy.

Pilnuj terminowych płatności od kontrahentów

Wystawianie faktur sprzedażowych z odroczonym terminem płatności, czyli udzielanie kontrahentom kredytu kupieckiego to w dzisiejszych czasach powszechna praktyka. Największą korzyścią dla firmy udzielającej takiego kredytu jest znaczne poszerzenie grona klientów. Jest to atut w negocjacjach handlowych, dający przewagę w rywalizacji z konkurencją. Medal ma jednak dwie strony. Zagrożeniem jest sytuacja, w której strona kredytowana nie ureguluje płatności za dostarczony towar lub usługę w ustalonym terminie. Aby skutecznie kontrolować terminowy spływ należności warto trzymać się kilku podstawowy zasad chroniących przed zatorami płatniczymi:

  • oferować kredyt kupiecki wyłącznie sprawdzonym kontrahentom,
  • na bieżąco monitorować terminowość płatności i natychmiast reagować na opóźnienia w spłacie,
  • sprawdzać nowych kontrahentów w ogólnodostępnych bazach przed rozpoczęciem współpracy,
  • dbać o właściwe udokumentowanie transakcji.

Uzyskaj szybszą zapłatę dzięki zastosowaniu skonta

Skonto jest to rodzaj rabatu – upustu procentowego – stosowanego do faktur z odroczonym terminem płatności. Możesz udzielić go nabywcy, gdy dokona on zapłaty przed nadejściem terminu płatności. W praktyce polega na tym, że wyznaczasz termin płatności np. na 45 dni, a jeżeli kupujący dokona zapłaty przed tym terminem np. po 14 dniach to kwota faktury zostanie obniżona np. o 3%.

Kwoty skonta zazwyczaj kształtują się na poziomie – od 1 do 5% wartości faktury brutto. Wysokość skonta możesz uzależnić od terminu wcześniejszej zapłaty tzn. im wcześniej Twój kontrahent ureguluje należność tym większy rabat uzyska np. 1,5% za zapłatę po 14 dniach, 2% za zapłatę w ciągu 3 dni.

Zapewnij sobie alternatywne finansowanie

Aby móc sprzedawać produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności musisz posiadać środki pozwalające na utrzymanie płynności finansowej w czasie, gdy czekasz na płatność od odbiorcy. Z pomocą może przyjść faktoring. Jest to usługa finansowa dedykowana dla firm udzielających kredytu kupieckiego. Korzystając z niej możesz szybko zamienić fakturę  na gotówkę.

Mechanizm działania faktoringu jest prosty. Realizujesz zamówienie, wystawiasz fakturę i przesyłasz ją do firmy faktoringowej (zwanej faktorem). Faktor przekazuje Ci do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty na konto faktora zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze (np. po 60 dniach). Ostatnim krokiem jest rozliczenie pozostałych 10% należności.

Dodatkową zaletą korzystania z faktoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Firma faktoringowa sprawdzi rzetelność płatniczą Twojego kontrahenta oraz będzie monitorować terminową spłatę należności.

Źródło: indos.pl