JAK NAPISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY?

Starannie przygotowane dokumenty aplikacyjne to szansa na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Szukając pracy, niewiele zdziałasz bez dobrze napisanego CV i listu motywacyjnego.

CV_dobre_praktyki_1160.png

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ, TWORZĄC CV?

Curriculum Vitae (z łac. „bieg życia”) to twój życiorys. To także twoja przepustka do kariery.

Zacznij od wypisania informacji o:

 • swoim wykształceniu,
 • miejscach pracy lub odbywania staży/praktyk,
 • wykonywanych obowiązkach,
 • osiągnięciach,
 • dodatkowej działalności,
 • zainteresowaniach.

Dzięki temu, tworząc CV, nie zapomnisz o niczym. Podane przez ciebie informacje muszą być prawdziwe. Nie koloryzuj.

Pamiętaj, że dobre CV powinno być czytelne. Nieczytelne może trafić do kosza.
 

TWORZĄC CV, WYKORZYSTAJ PRZYGOTOWANE WCZEŚNIEJ INFORMACJE I UMIEŚĆ JE W ODPOWIEDNICH SEKCJACH.

 1. DANE OSOBOWE
  • imię i nazwisko
  • telefon
  • e-mail (dobrze widziane jest, jeśli w adresie pojawia się imię i nazwisko lub inicjały)
  • adres (aktualnego miejsca zamieszkania)
 2. ZDJĘCIE
  • Zadbaj, żeby zdjęcie było profesjonalne i estetyczne; nie dołączaj np. prywatnych zdjęć z wakacji.
 3. WYKSZTAŁCENIE
  • Wypisz szkoły, które ukończyłeś albo te, w których kontynuujesz naukę. Podaj nazwę szkoły, rok rozpoczęcia i zakończenia nauki, kierunek/specjalność.
 4. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  • W tym miejscu podaj informacje dotyczące wykonywanej pracy: datę jej rozpoczęcia i zakończenia (miesiąc/rok), nazwę firmy, stanowisko, opis zakresu obowiązków.
  • Jeśli twoja droga zawodowa dopiero się rozpoczyna, możesz umieścić tu informacje o odbytych stażach/praktykach.
 5. UMIEJĘTNOŚCI
  • Opisz posiadane umiejętności precyzyjnie, nie ogólnikowo. Podając informację o znajomości języka, określ, w jakim stopniu go znasz (jeśli masz certyfikat – napisz o tym). Chcesz napisać o obsłudze komputera? Podaj nazwy programów, które znasz.
 6. DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ
  • Możesz napisać tu o wolontariacie, udziale w konkursach, przynależności do różnych organizacji np. studenckich albo kołach naukowych.
 7. ZAINTERESOWANIA
  • Warto opisać swoje zainteresowania/hobby. Warto jednak je sprecyzować, np. zamiast „sport” lepiej napisać „bieganie” itp.
 8. KLAUZULA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE
  Z RODO

Np.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).” Koniecznie umieść ją w swoim CV. Jeśli składasz CV osobiście, podpisz się pod klauzulą.

Pamiętaj na koniec o sprawdzeniu pisowni i interpunkcji oraz odpowiednim formatowaniu np. ustawieniu marginesów. Przygotowane CV zapisz w formacie pdf.
 

NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE CV

Jakie CV jest dla ciebie najlepsze? By odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanów się, czego oczekuje pracodawca, a co ty sam możesz mu zaproponować. Wybierając rodzaj życiorysu, zastanów się, co chcesz w nim przede wszystkim pokazać. CV powinno być zawsze dostosowane do konkretnej oferty i danego pracodawcy.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki rodzaj CV powinna wybrać osoba, która jeszcze nie pracowała. Jeśli chce podkreślić swoją dotychczasową edukację, może zdecydować się na życiorys chronologiczny. Jeżeli chce zaznaczyć przede wszystkim swoje umiejętności zawodowe (np. wolontariat lub ukończone kursy, jeśli mogłyby one być istotne pod kątem stanowiska), może spróbować przygotować CV funkcjonalne.

 1. CV chronologiczne

Jest to najpopularniejsza forma CV. Charakteryzuje się zamieszczeniem w dokumencie punktów „wykształcenie” i „doświadczenie zawodowe”. W tym rodzaju CV ważne są wszelkie informacje o udziale w praktykach, stażach, szkoleniach i dodatkowych umiejętnościach (np. obsługa komputera, znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy).

Jeśli masz doświadczenie w jednej dziedzinie i szukasz zajęcia z nią związanego, możesz wybrać CV chronologiczne.
 

 1. CV funkcjonalne

Ta forma życiorysu charakteryzuje się podaniem dokładnej informacji o zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach. Inna jest też kolejność prezentowanych danych. Po punkcie „dane osobowe” umieszczamy „umiejętności zawodowe” i/lub „doświadczenie zawodowe”. Dopiero po nich „wykształcenie”.

Z CV funkcjonalnego przeważnie korzystają osoby, które często zmieniają rodzaj wykonywanego zajęcia lub mają duże luki w zatrudnieniu.

 

 1. CV europejskie

Wzór tego życiorysu opracowała Komisja Europejska. Posługują się nim przede wszystkim pracownicy korporacji międzynarodowych i osoby starające się o staż/pracę za granicą. Ten rodzaj życiorysu zawiera wiele szczegółowych informacji o kandydacie.

Jednolity dla wszystkich członków UE wzór pozwala na ocenę kompetencji osób z różnych krajów.

Druk życiorysu europejskiego (z przykładowymi CV) i dokładna instrukcja jego przygotowania są dostępne na stronie www.europass.org.pl.

LIST MOTYWACYJNY – CO WARTO WIEDZIEĆ?

List motywacyjny jest to (obok CV) jeden z podstawowych dokumentów wymaganych przez pracodawców podczas rekrutacji. Jego zadaniem jest zachęcenie pracodawcy do zapoznania się z twoją ofertą i zaproszenia cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Dobry list motywacyjny powinien zawierać odpowiedzi na pytania:

 • Skąd wiesz o rekrutacji? Gdzie znalazłeś ogłoszenie?
 • Na jakie stanowisko aplikujesz?
 • Dlaczego jesteś najlepszym kandydatem?
 • Dlaczego chcesz pracować w tej firmie?
 • Co zyska pracodawca zatrudniając właśnie ciebie?

Pisząc list motywacyjny, staraj się, aby jego objętość nie przekroczyła 1 strony A4. Nie powinieneś powtarzać informacji, które zawarłeś w CV, ale rozwinąć je. Podać przykłady na to, co zadeklarowałeś w życiorysie. Jeżeli zaznaczyłeś, że np. jesteś osobą komunikatywną, opisz sytuacje, w których ta cecha okazała się wyjątkowo przydatna.

Ważne jest to, co udało ci się osiągnąć, czego się nauczyłeś (co mogłoby być przydatne na interesującym cię stanowisku).

Dla lepszej przejrzystości stosuj akapity. Pamiętaj, nowa myśl – nowy akapit. Pisz zwięźle i na temat.

Przygotuj osobny list motywacyjny dla każdej oferty pracy, na którą odpowiadasz. Osoba czytająca twój dokument będzie przekonana o twoim zaangażowaniu. 


JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ LIST MOTYWACYJNY?

Kompozycja listu motywacyjnego jest taka, jak każdego listu:

 1. Miejscowość i data (w prawym górnym rogu).
 2. Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu (wpisujesz po lewej stronie, w wersie pod miejscowością i datą).
 3. Dane osoby i firmy (lub tylko firmy, jeśli nie kierujesz swojego listu do konkretnej osoby). Te informacje zamieszczasz kilka wersów niżej, po stronie prawej.
 4. Pod ostępie od lewej strony zamieszczasz zwrot grzecznościowy, np. „Szanowna Pani Prezes” lub „Szanowni Państwo”.
 5. Wers niżej treść główną treść listu możesz zacząć np. tak: „W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Państwa firmy dnia 03.10.2019 r., chcę przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko…” lub „Po zapoznaniu się z ogłoszeniem zamieszczonym w Gazecie… w dniu 03.10.2019 r. o naborze pracowników do Państwa firmy, na stanowisko…”.
 6. W dalszej części powinieneś udowodnić, że posiadasz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na stanowisku, na które aplikujesz. Postaraj się przekonać, że twoja wiedza i umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy, że zyska ona zaangażowanego i oddanego pracownika.
 7. Pamiętaj, aby zaznaczyć swoją gotowość do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Zachęć pracodawcę do zaproszenia cię na spotkanie, pisząc np. „Z przyjemnością przyjdę na rozmowę kwalifikacyjną” lub „Będę wdzięczny za możliwość przedstawienia swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”.
 8. List powinieneś zakończyć stosownym pożegnaniem, np. „Łączę wyrazy szacunku” lub „Z poważaniem” (umieść pod tekstem, po stronie prawej).
 9. Pamiętaj, że każdy list motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *