CV i list motywacyjny – Podstawowe zasady

Nie jest łatwo znaleźć pracę – często słyszymy te słowa. Trochę rzadziej zaś, można spotkać się ze stwierdzeniem, że nie jest również łatwo napisać CV i list motywacyjny, a to przecież czasami właśnie z tych powodów, wspomnianego zatrudnienia nie możemy znaleźć.

Naprawdę warto więc poświęcić trochę czasu na stworzenie życiorysu, który rzeczywiście spełni swoją funkcję, a więc pokaże przyszłemu pracodawcy, że spełniamy wymagania, których on oczekuje. W niniejszym artykule przedstawię ogólne, ale zarazem konieczne zasady, do napisania prawidłowego CV oraz listu motywacyjnego.

Z kolei pożyteczne wskazówki, jak napisać porządne cv po angielsku i po niemiecku wraz z przykładowymi wzrorami możesz znaleźć na stronach – https://poangielsku.com/cv-po-angielsku/ oraz https://poniemiecku.com/cv-po-niemiecku/

Oto wspomniane rady:

 • Skorzystaj z białego, gładkiego papieru A4. Kolorowe kartki z karbowanymi wzorami są kuszące, ale nie do końca stosowne, jeżeli nie starasz się o pracę w agencji reklamowej, a i tam mogą zbytnio odwrócić uwagę od treści, którą chciałeś przekazać.
 • CV napisz na komputerze. Jeśli nie masz takich możliwości w domu, poproś kogoś o udostępnienie ci dostępu do niego. Nawet najbardziej staranne pismo nie będzie tak przejrzyste jak życiorys napisany w edytorze tekstów.
 • Nie używaj dziwnych czcionek do przyciągnięcia uwagi czytającego. Osoba, która musi dokonać selekcji życiorysów, dostałaby oczopląsu, gdyby musiała czytać CV napisane w tej lub innej czcionce, a przecież nie o to nam chodzi.
 • Spróbuj zawrzeć swoje CV na jednej, góra dwóch stronach. Życiorys musi być zwięzły, powinien zawierać istotne informacje, nie wpisuj tam przedmiotów, z jakich zdawałeś maturę i punktów za poszczególne zajęcia.
 • Uważaj na błędy stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Pamiętaj, że wysyłasz do pracodawcy dokument, więc sprawdź, czy będzie on profesjonalnie przygotowany.
 • Uważaj na zamieszczane zdjęcie. Jest to jak najbardziej dobry pomysł, ale upewnij się, że wkleiłeś zdjęcie, które robiłeś do dowodu czy paszportu, a nie swoje wspomnienie z wakacji.

ZASADY PRZEJRZYSTEGO CV:
Twój życiorys musi koniecznie zawierać:

 • Dane teleadresowe: imię, nazwisko, pełny adres, numer telefonu i e- mail (jeśli posiadasz). W dobrym tonie jest również wpisanie daty urodzenia.
 • Wykształcenie:
  a) Wyższe – podaj nazwę uczelni, kierunku, który ukończyłeś i lata, kiedy studiowałeś. Możesz też umieścić lata uczęszczania do szkoły średniej oraz nazwę liceum.
  b) Średnie – podaj lata uczęszczania do szkoły, jej nazwę oraz profil klasy, do której chodziłeś. Możesz zamieścić też informacje o gimnazjum: tzn. jego nazwę, lata nauki.
  c) Podstawowe – napisz, która to była szkoła oraz w jakich latach do niej uczęszczałeś.
 • Doświadczenie zawodowe
  a) Podaj lata w kolejności od ostatniego zatrudnienia, stanowisko oraz miejsce pracy. Jeżeli nazwa stanowiska jest ogólna bądź nic nie będzie mówić osobie czytającej CV, wypunktuj zakres swoich obowiązków.
  b) Jeżeli dotychczas nie pracowałeś zawodowo, możesz w tym miejscu umieścić praktyki zawodowe, jeżeli takowe odbyłeś.
 • Kursy, szkolenia
  Często to nie nasze wykształcenie, a właśnie dodatkowe zajęcia sprawiają, że posiadamy daną wiedzę i umiejętności. Z całym przekonaniem umieśćmy tu więc informacje dotyczące znajomości języków obcych, potwierdzone na przykład dyplomem szkoły językowej, certyfikatem, czy ukończony kurs na obsługę wózków widłowych.
 • Informacje dodatkowe
  Warto tu zawrzeć kwestie takie jak: posiadanie prawa jazdy czy gotowość do zmiany miejsca zamieszkania.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

LIST MOTYWACYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • Akapit początkowy, w którym umieścimy informacje, skąd wiemy o danej ofercie pracy.
 • Drugi akapit, w którym umotywujemy, dlaczego chcemy dostać pracę oraz co sprawia, że jesteśmy kandydatem godnym uwagi.
 • Akapit końcowy, gdzie wyrażamy gotowość do stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną.


Wzór Curriculum Vitae
Nazwisko i imię
Adres
Telefon
E mail
Data i miejsce urodzenia

Wykształcenie:
1998-2003 Nazwa Szkoły, kierunek jaki ukończyłeś, tytuł zawodowy, jaki otrzymałeś.

Doświadczenie zawodowe:
IX.1998 – VI.2005: Ważne są nie tylko lata, ale również miesiące zatrudnienia!
Nazwa firmy, stanowisko.
Opcjonalnie – zakres obowiązków.

Kursy i szkolenia:
X.1999 – XI.1999: Nazwa szkolenia, jakie ukończyłeś oraz instytucji, która je prowadziła.

Informacje dodatkowe:
Prawo jazdy
Znajomość języków
Obsługa komputera etc.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

Własnoręczny podpis


Wzór listu motywacyjnego
Twoje imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Miejscowość, data

Imię i nazwisko osoby, do której piszesz list
Nazwa firmy i adres

Szanowny Panie/ Pani (lub Szanowny Panie/ Pani z nazwiskiem osoby, do której piszesz)

Akapit 1:
W odpowiedzi na ogłoszenie…. zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie…
(Powinna się tu znaleźć prośba o przyjęcie do pracy oraz informacja o jakie stanowisko się ubiegasz oraz skąd wiesz o tym stanowisku)

Akapit 2:
Zaprezentuj swoją kandydaturę. W paru słowach przedstaw najistotniejsze informacje ze swojego wykształcenia czy doświadczenia, które sprawiają, że jesteś idealnym kandydatem.

Akapit 3
Wyraź gotowość stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w celu poszerzenia informacji, które zawarłeś w CV.

Z poważaniem, (lub Z wyrazami szacunku)

Twoje imię i nazwisko,
własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *