Podanie o podwyżkę – uzasadnienie, wzór

приложение

Podanie o podwyżkę a rozmowa z przełożonym

Polacy bardzo często narzekają na niskie zarobki. Uważają, że należy się im podwyżka, jednak często nie potrafią rozmawiać o awansie finansowym.

Portal Praca.pl przeprowadził ankietę, w której trzeba było odpowiedzieć na pytanie, kiedy powinna być przyznana podwyżka. 33% uczestników twierdzi, że wzrost pensji należy się, gdy pracodawca jest zadowolony z jakości wykonywanych zadań. 31% ankietowanych odpowiedziało, że liczy się staż pracy, a co piąty Polak biorący udział w badaniu uważa, że podwyżkę powinni dostać pracownicy poszerzający swoje kompetencje.

Prośba o podwyżkę może przybierać różne formy. W niektórych firmach zatrudnieni muszą odbyć rozmowę z przełożonym. Warto się do niej dobrze przygotować i przemyśleć, jakie argumenty przekonają przełożonego do tego, że należy się nam podwyżka. Warto podkreślić, że awanse, premie i bonusy nie przyjdą do nas same. Zwyczajnie trzeba o nie zawalczyć. Rozmowa o podwyżce bywa dla zatrudnionych krępująca, ponieważ nie potrafią poruszać tematu kwestii finansowych. Dlatego niektóre osoby wolą przedstawić pracodawcy specjalny dokument.

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia – uzasadnienie

Najważniejszy element pisma to uzasadnienie podwyżki. Sporządzając wniosek, należy zastanowić się, w jakich projektach braliśmy udział i jakie osiągnęliśmy wyniki np. przez ostatni kwartał. Jeżeli otrzymaliśmy nowe obowiązki, to też warto o tym wspomnieć. Argument, że pracujemy w danej firmie już kilka lat, nie zawsze przekona przełożonego, dlatego lepiej pokazać, że nasze umiejętności są kluczowe dla poprawnego funkcjonowania pewnych procesów w firmie.

Podanie o podwyżkę – wzór

Podanie o podwyżkę to dokument formalny zaadresowany do szefa firmy, bezpośredniego przełożonego lub managera działu. Trzeba dokładnie określić, kto pisze do kogo. Na środku wniosku powinien znajdować się nagłówek, np. Podanie o podwyżkę wynagrodzenia. Dalej następuje uzasadnienie prośby. Nie zapomnijmy, że dokument musi być podpisany.

Oto przykładowy wzór podania o podwyżkę:

……………………..                                                                                                                                    ……………………
(imię i nazwisko pracownika)                                                                                                           (miejscowość i data)
……………………..
(stanowisko)

………………………….
(imię i nazwisko adresata)

Podanie o podwyżkę

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojego wniosku o podwyżkę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na stanowisku ………………….

Prośbę motywuje tym, że już od ……. lat wypełniam swoje obowiązki rzetelnie, odpowiedzialnie i z pełnym zaangażowaniem.

Najważniejsze osiągnięcia w ostatnim okresie:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowo kładę nacisk na podnoszenie swoich kwalifikacji, które pozwalają na podjecie nowych, bardziej wymagających zadań.

Mam nadzieję, że podane wyżej argumenty pozwolą na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z poważaniem,

……………………….
(podpis pracownika)

Kariera i rozwój, Pracownik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *