Niekonwencjonalna rozmowa kwalifikacyjna

Okazuje się, że pracodawcy coraz częściej zamiast rekrutacji w biurze decydują się na rozmowę w miejscu,  w którym będziemy pracować lub będziemy przebywać często podczas wykonywania naszej pracy.

Pracodawcy taki rodzaj spotkania uważają za bardziej miarodajne. Chcą w ten sposób sprawdzić nas w nietypowym dla rozmowy kwalifikacyjnej otoczeniu, a to trudniejszy sprawdzian od zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowy stres, pytania i zadania związane bezpośrednio z pracą, która będziemy wykonywać, często hałas maszyn i ludzi sprawiają, że taka rozmowa może sprawiać wiele trudności.

Rozmowa rekrutacyjna – przygotowanie

W jaki sposób zatem przygotować się do takiej szczególnej rozmowy kwalifikacyjnej? Na początek prześledźmy podstawowe zasady jakie musimy zachować na każdej rozmowie. Przede wszystkim bądźmy sobą i pamiętajmy o efekcie pierwszych sekund. Zwróćmy szczególna uwagę na przedstawienie się i jeżeli pracodawca wyrazi chęć przywitania się podaniem dłoni, zróbmy to energicznie i prawdziwie. Pamiętamy, że cały czas jesteśmy obserwowani. Ważne jest także to, abyśmy odpowiadali na każde pytanie, gdyż każde jest dla pracodawcy w jakimś sensie ważne. Nie mówmy zbyt długo, ale też nie ograniczajmy naszych odpowiedzi do „tak”, „nie”. To nie robi dobrego wrażenia. Warto takie zachowanie przećwiczyć wcześniej przed lustrem i sprawdzić czy wywieramy dobre wrażenie.

Trudne warunki?

Do rozmowy kwalifikacyjnej ,,w terenie” musimy podejść mocno skoncentrowani i skupić się na dobrym zaprezentowaniu swojej osoby, bez względu na otoczenie. Bardzo ważne jest pokonanie towarzyszącego nam stresu. Niestety sprawia to często dużą trudność. Warto także pamiętać, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej w miejscu naszej pracy możemy otrzymać wiele pytań weryfikujących nasze praktyczne umiejętności, a nawet zostać poproszeni o zastosowanie wiedzy w praktyce.

Taka rozmowa, to także korzyści dla nas. Podczas takiej rozmowy mamy możliwość poznania naszego miejsca zatrudnienia, specyfiki obowiązków i odpowiedzenia sobie czy na pewno w danym miejscu chcemy pracować.

Warto pamiętać, iż tego typu spotkania są tylko częścią procesu rekrutacyjnego. Specyficzne warunki umożliwiają przeprowadzenie rozmowy, pozwalają na przedstawienie kandydata przyszłemu pracodawcy, ale nie realizuje się tam testów, zadań ani innych badań predyspozycji czy kompetencji, podczas których konieczne jest skupienie. Takie warunki mogłyby wypaczyć wyniki. W związku z tym, iż jest to tylko jeden z elementów procesu rekrutacyjnego, taką rozmowę w nietypowym miejscu możemy potraktować jako drugą szansę, jeżeli wypadliśmy źle podczas standardowej rozmowy.

Jeżeli zatem przygotujemy się do rozmowy wcześniej i mimo trudnych warunków uda nam się skupić na dobrym zaprezentowaniu się i pokonaniu stresu, to zapewne odniesiemy sukces. Dlatego też, gdy otrzymamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną warto zapytać gdzie ona będzie się odbywać, tak aby właściwie się przygotować. I jeszcze jedna ważna kwestia – niezależnie od miejsca obowiązuje nas ubiór biznesowy i biznesowy savoir-vivre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *