Kariera i rozwój

Proszę się nie obawiać – w naszym stowarzyszeniu jest miejsce prawie dla każdego (no może nie dla wariatów i fanatyków) … najważniejszą dla nas kwestią jest zdolność myślenia. Tu nie chodzi wykonywanie skomplikowanych analiz, czy liczenia całek w pamięci  … tylko o zwykłe myślenie w ujęciu przyczyny, skutku …. i nieuchronnej konsekwencji.
Z naszego doświadczenia wiemy, że czasami człowiek nie posiadający zbyt wysokiego wykształcenia o wiele lepiej rozumie życie aniżeli nie jeden profesor.

Dlatego prosimy o przestanie posiadania kompleksów w stosunku do swojej osoby.My-Polacy jesteśmy naprawdę mądrzy, tylko żebyśmy tą naszą mądrość kierowali na współpracę, to żaden kraj na świecie nie miałby z nami najmniejszych szans.

Nasi wrogowie to doskonale wiedzą – Dlatego jesteśmy tak bardzo niszczeni

A teraz pokazujemy jak wygląda Bastion i w którym kierunku idziemy …..

Każdy członek Stowarzyszenia Bastion Dialogu sam decyduje o swojej ścieżce rozwoju.  

W naszym stowarzyszeniu są trzy płaszczyzny współpracy i rozwoju;

 • Poziom ekspercki / kadra kierownicza
  • specjalista/ Ekspert / koordynator / Szef Konwentu Ekspertów   

Najwyższym poziomem współpracy jest kadra kierownicza, która decyduje o strategii, planowaniu oraz opracowywaniu analiz eksperckich Bastionu Dialogu

Kto może być w Konwencie Ekspertów? – każda osoba bez względu na rodzaj wykształcenia, posiadająca zdolności analityczne oraz umiejętność rozwiązywania problemów w tym tych najistotniejszych dla rozwoju kraju w ujęciu długofalowym. Dyplomy mają znaczenie drugorzędne – ważna jest zdolność myślenia,analizy  i propozycje optymalnego rozwiązania danego problemu z uwzględnieniem aspektów społecznych. Ekspertem może być osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w danym obszarze gospodarki polskiej.

 • Poziom zabezpieczający / działaczy
  • działacz / lider regionalny 

Średni personel głównie zajmujący się sprawami wykonawczymi, praktyczną realizacją założeń operacyjnych i strategicznych przygotowanych przez kadrę kierowniczą (Konwent Ekspertów). Każdy działacz może (i powinien dążyć) do bycia członkiem Konwentu Ekspertów. Liderzy regionalni wybierani są na podstawie ich zdolności przywódczych i umiejętności zarządczych popartych wymiernymi efektami pracy.

 • Poziom wsparcia
  • członek wspierający /  afirmant 

Dedykowany głównie dla osób, które z różnych względów nie mogą zaangażować się jako działacze lub eksperci jednak utożsamiają się z zasadami Stowarzyszenia Bastionu Dialogu. (Statut Stowarzyszenia Bastion Dialogu, Rozdział III, §15) Członek wspierający, nie może awansować do Konwentu Ekspertów bez uprzedniego spełnienia wymogu pisemnych opracowań publicystycznych . Jeśli posiadasz tytuł naukowy w zakresie danej dziedziny nauki/gospodarki upoważnia cię on do zasiadania i wypowiadania się  w grupie ekspertów bez wcześniejszych publikacji.

Początek – Rozpoczęcie współpracy 

Każdy zaczyna tak samo; 

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację (zgodnie ze statutem stowarzyszenia rozdział III, §10-16)  

WAŻNE:

Pierwszym etapem jest zapisanie się, które odbywa się zazwyczaj przez stronę internetową https://bastiondialogu.pl/a-moze-wspolpraca/ gdzie należy: napisać swoje imię i nazwisko, podać adres e-mail oraz przedstawić swoją osobę (kim jestem, co robię/robiłem, jakie są moje wartości etyczno-moralne, co chciałbym/a zmienić). Przy czym co jest bardzo ważne, musisz określić czy chcesz być członkiem wspierającym czy aktywnie działającym.

Kolejnym etapem jest aktywacja poczty elektronicznej, a także przygotowania indywidualnego profilu/tylko dla aktywnych/ na stronie bastiondialogu.pl  (czas aktywacji do 72 godzin);

Po tym czasie zostałeś członkiem wspierającym i jesteś kandydatem na zwyczajnego członka stowarzyszenia. Nie obowiązują Cię jeszcze żadne składki członkowskie.

Okres od kandydata do zwyczajnego członka stowarzyszenia jest tylko uzależniony tylko i wyłącznie od Ciebie i może trwać kilka tygodni albo kilka miesięcy –  w tym czasie kandydat jest zobligowany do podjęcia określonych działań. 

Obowiązki kandydata 

Jeżeli zdecydowałeś się na rozwój osobisty w stowarzyszeniu, to jesteś zobowiązany do np.:

 • Napisania 3 tekstów kwartalnie od 500 do 700 słów (1,5 strony A-4)  w tematyce w której się specjalizujesz lub się dobrze czujesz.  (Każde opracowanie jest wcześniej sprawdzone przez redaktora pod kątem stylistycznym, oraz braku naruszenia zasad etyczno-moralnych naszego Stowarzyszenia);
  albo
 • Nagrania/opracowania materiału filmowego promującego Twoją działalność czy wiedzę, które będzie służyć  nam wszystkim; (ilość nagrań zależy od poziomu i zakresu przekazywanej wiedzy, umiejętności nagrywającego, formy przekazu – minimum 1/min);
  i
 • Aktywnego komentowania zamieszczanych przez nas na stronie artykułów i ich efektywnej promocji na swoich portalach społecznościowych bądź stronie internetowej;

Jeżeli powyższe działania są z różnych przyczyn nie możliwe do zrealizowania, rozpatrzymy każdą Twoją propozycję służącą rozwojowi działalności stowarzyszenia;  

Standardowy czas oczekiwanie na deklarację jest około trzech miesięcy, ale jeżeli jesteś pewny że chcesz z nami współpracować to wypełniasz deklarację, podpisujesz i wysyłasz ją listem zwykłym lub poleconym do siedziby Stowarzyszenia Bastion Dialogu.

UWAGA!

Przychodząc do Bastionu – nie pracujesz na lidera czy prezesa Bastionu.  Każdy z nas jest ważny, każdy z nas jest Bastionem i każdy może być głównym liderem – może właśnie to Ty nim będziesz! ,…, dlatego musimy wzajemnie o siebie dbać. Co więcej nasze Bastionowe pieniądze są naszymi pieniędzmi, dlatego nie wolno jest ich nam ich traktować jak swoich prywatnych.  

Składka członkowska od czerwca 2018 r: wynosi 120 zł rocznie. Dla osób uczących się (do 26 lat) 50 zł rocznie.  Dla członków stowarzyszenia jest również możliwość posiadania telefonu, gdzie koszt miesięczny wynosi ok. 25 zł/miesięcznie (netto) – może być mniej, ponieważ zależy to od określenia wysokości opłaty przez operatora sieci komórkowej.

Jeśli zaistniałeś/aś  na stronie i widać twoje, choćby minimalne działania na rzecz promocji naszego Stowarzyszenia, decyzją Zarządu zostajesz przyjęty/a do  Stowarzyszenia i otrzymujesz stosowne powiadomienie na maila. Formalne przyjęcia członków odbywają się raz w roku na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia, gdzie wszyscy kandydaci na członków również przybywają. Jest przecież miło aby zapoznać się, wymienić się swoimi poglądami z innymi ludźmi, a którymi na co dzień jest niemożliwym się spotkać, gdyż większość ludzi z Bastionu jest z całej Polski a może i świata …. ale wszyscy z nas są Polakami.

Po otrzymaniu statutu zwyczajnego członka stowarzyszenia, każdemu z zainteresowanych zostanie zaproponowany obszar tematyczny, którym będzie się zajmować, a także zostaną określeni współpracownicy. Lider danego obszaru, będzie wyłoniony w sposób naturalny, po ocenie jego/jej zdolności i umiejętności współpracy i zarządzania ludźmi.

Zatwierdzenie statusu koordynatora/lidera w konwencie ekspertów, realizowany jest w następujący w sposób:

Wszystkie decyzje związane z wyłonieniem liderów grup mają charakter transparentny;

Proces decyzyjny oraz ścieżka rozwoju członka Stowarzyszenia Bastion Dialogu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *