Planowanie własnej kariery zawodowej: Czym jest kariera zawodowa?

Kariera zawodowa

Kiedyś słowo kariera kojarzyło nam się z telewizyjnymi gwiazdami, sportowcami, muzykami czy znanymi osobistościami. W ciągu ostatnich lat pojęcie to nabrało jednak zupełnie nowego znaczenia. Dziś karierę robi właściwie każdy z nas. Droga zawodowa to jedna z ważniejszych spraw naszego obecnego życia – dzięki niej jesteśmy w stanie kreować naszą przyszłość. Czym jednak dokładnie jest szumnie zwana

Kariera zawodowa – co to znaczy?
Już sama etymologia słowa kariera mówi na jego temat bardzo wiele. Jest to pojęcie zapożyczone z języka włoskiego, gdzie carriera oznacza jazdę galopem, plac gonitwy lub tor wyścigowy. Początkowo w Polsce słowa tego używano do nazywania drogi dla wozów konnych. Z czasem (po dodaniu członu “zawodowa”) dużo częściej było wykorzystywane do określania drogi życiowej bądź zawodu, któremu ktoś postanowił poświęcić życie. Kariera zawodowa to według definicji Ewy Rokickiej (z książki Wzory karier kierowniczych w gospodarce państwowej. Z badań nad ludnością dużego miasta) role i pozycje zawodowe obejmowane przez jednostki w kolejnych fazach ich życia. Termin ten bardzo często używany jest także w kontekście oczekiwań, jakie mamy wobec siebie, jeśli chodzi o drogę zawodową. Dzięki temu, że  się rozwijamy i robimy postępy, możemy realizować kolejne cele i poziomy własnego rozwoju zawodowego. Wiąże się to także z coraz większymi profitami finansowymi.

Rozwój kariery
Jeśli chcemy dobrze pokierować naszą karierą zawodową, musimy mieć na nią dobry plan. Rozwój karierą tak, by praca była dla nas czymś przyjemnym i perspektywicznym, a nie smutną koniecznością.  

Kariera a osobowość
Powiedzenie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz jest idealnym odzwierciedleniem kariery zawodowej. Tylko od nas zależy, jak ona będzie wyglądać i ile dzięki niej będziemy w stanie osiągnąć. Kariera zawodowa ma charakter indywidualny i najczęściej jest uzależniona od pojedynczych decyzji jednostki. W tej materii najgorszym wyborem jest bierność i stagnacja. Nie powinniśmy zatem czekać na pojawiające się okazje i ewentualnie z nich korzystać, a sami je kreować. Karierą zawodową nie może rządzić przypadek. Oczywiście, zdarza się, że łut szczęścia pozwoli nam na zmianę pracy na lepszą, ostatecznie jednak i tak powinna to być przemyślana decyzja. Przy wybieraniu własnej strategii zawodowej powinniśmy trzymać się określonego wcześniej planu i dokonywać wyborów, które pozwolą nam zmierzać w kierunku zrealizowania głównego celu. Ważne, abyśmy pamiętali o tym szczególnie podczas wybierania dodatkowych kierunków kształcenia, nowego miejsca pracy czy chociażby zmianie zawodu. Aby dokonywać wyborów w sposób prawidłowy, warto najpierw ocenić swoje umiejętności i predyspozycje, aby móc skonfrontować własne atuty z wymaganiami potencjalnego pracodawcy.

Do skutecznego zaplanowania własnej kariery zawodowej potrzebne jest przede wszystkim osiągnięcie samoświadomości oraz jasne sprecyzowanie celu, do którego zamierzamy dążyć. Jeśli te dwa warunki zostaną spełnione, cała reszta ułoży się sama – wówczas aby zrealizować swoje plany wystarczy upór i ambicja.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *