Praca w mikroprzedsiębiorstwie – wady i zalety

Mikroprzedsiębiorstwo – co to

Kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw zakładają podział danych jednostek ze względu na liczbę osób zatrudnionych, obroty oraz bilans. Według europejskich standardów mikroprzedsiębiorstwem nazywa się firmę, w której pracuje mniej niż 10 pracowników, a obrót roczny lub bilans nie przekracza 2 mln EUR.


Oprócz mikro- w podziale stosuje się jeszcze wyróżnienie na małe przedsiębiorstwo, średnie oraz duże.


Przyglądając się danym sprzed paru lat można było wyciągnąć wnioski, że praca w mikroprzedsiębiorstwie nie była zbyt opłacalna. Z badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL wynikało, że w 2013 roku średnia pensja osób zatrudnionych w takich podmiotach wyniosła 2145 zł brutto. To niewiele ponad średnie miesięczne wynagrodzenie w większych przedsiębiorstwach (w zestawieniu brane są pod uwagę większe podmioty niż mikroprzedsiębiorstwa), które wyniosło 3837 zł brutto. W 2013 roku w mikrofirmach pracowało ponad 3,44 mln osób. Jak jest teraz?


Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnienie i finanse

Z danych zgromadzonych w ramach badania GUS-u „Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 r. Informacje sygnalne” wynika, że w ubiegłym roku działalność gospodarczą prowadziło w Polsce 2146 tyś mikroprzedsiębiorstw, pracowało w nich ponad 4,1 mln osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie takich osób wyniosło 3081,1 zł brutto.


Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce – wady i zalety pracy

Czy mikroprzedsiębiorca może zaoferować więcej niż właściciel wielkiej korporacji?


Mikrofirma ma swoje wady i zalety. Do tych pierwszych z pewnością należy zwykle gorsza pozycja na rynku niż w przypadku większych przedsiębiorstw. Takie małe jednostki raczej są mało znane i rozpoznawalne, więc jeśli komuś zależy na tym aspekcie zatrudnienia, wybór częściej padnie na korporację.


Kolejnym minusem może być brak osób odpowiedzialnych za niektóre aspekty funkcjonowania firm. W przypadku małej kadry często panuje zasada spychania nikomu nieprzypisanych obowiązków.


W przypadku mikroprzedsiębiorstw z reguły ograniczone są możliwości rozwoju. Nie ma wystarczających funduszy na szkolenie, a awans musiałby wiązać się z przejęciem roli właściciela (ze względu na ograniczoną strukturę).
Ale tak jak wady, mikroprzedsiębiorstwo ma również swoje zalety. Mały zespół daje większe możliwości poznania współpracowników, ich umiejętności i słabych punktów. Przez to łatwiej jest wykorzystać w pełni potencjał zespołu i przypisać osoby do właściwych zadań. Pracownicy mają szersze pole do pokazania swoich umiejętności, nawet wykraczających poza te, które zdobyli poprzez np. wykształcenie lub ukończone kursy.


Brak skomplikowanych łańcuchów komunikacyjnych ułatwia szybkie i dokładne uzyskiwanie niezbędnych informacji między współpracownikami. W takich warunkach łatwiej też wynegocjować u pracodawcy dogodniejsze warunki pracy itp.

Źródło: https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/praca-w-mikroprzedsiebiorstwie-wady-i-zalety_pr-1364.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *