8 cech prawdziwego lidera

Management_advices-induction_and_engagement_advice-the_ten_most_important_leadership_qualities

Wytyczanie nowych kierunków działania, inspirowanie i służenie radą – to tylko początek listy obowiązków człowieka, który pełni rolę lidera, kierownika, menedżera lub dyrektora. Osoba taka musi także wykazywać się odwagą, wzbudzać zaufanie, zarażać swoją pasją, działać z zaangażowaniem i cechować się ambicją. To jeszcze nie wszystko, co wyróżnia prawdziwego przywódcę. Powinien on także wzmacniać silne strony i pielęgnować talenty zespołu, z którym wspólnie będzie osiągał wyznaczone cele. Skuteczny lider:

Dzieli się swoją wizją

Prawdziwy lider to człowiek z wizją. To osoba, która dokładnie wie, dokąd zmierza, jak wygląda droga do sukcesu i wreszcie – jak smakuje wygrana. Roztaczaj więc swoją wizję, pamiętając, by była ona zrozumiała. Bądź przy tym pełen pasji. Niech twoi pracownicy poczują, że praca każdego z nich przybliża was do upragnionego celu. Jeśli twoi podwładni dostrzegą w tobie tę iskrę, która cię rozpala oraz zauważą twórczy entuzjazm, który cię napędza, pójdą za tobą.

Daje przykład

W jaki sposób możesz zyskać wiarygodność i szacunek w oczach swoich podwładnych? Najprościej rzecz ujmując, powinieneś być dla nich przykładem. Zachowywać się tak, by ludzie chcieli cię naśladować. Jeśli dużo wymagasz od swojego zespołu, musisz ustalić równie wysokie standardy dla siebie samego. Innymi słowy, wymagasz od innych – wymagaj także od siebie. Dbaj o to, by nie było rozdźwięku między tym, co mówisz, a tym, co robisz. Dzięki temu zostaniesz obdarzony przez zespół zaufaniem, a przy okazji pociągniesz ludzi za sobą. Niczym prawdziwy przywódca firmowej społeczności.

Postępuje etycznie

Istotną cechą lidera jest kierowanie się wartościami etycznymi – w zachowaniu, przy podejmowaniu decyzji, w budowaniu relacji. Prawdziwego przywódcę wyróżnia umiejętność oddzielania dobra od zła, stałość poglądów, dotrzymywanie obietnic czy wreszcie szczerość i otwartość w kontaktach międzyludzkich. Spójność twoich deklaracji z czynami zostanie nagrodzona lojalnością, zaufaniem i szacunkiem ze strony twoich pracowników.

Skutecznie się komunikuje

Skuteczna komunikacja należy do kluczowych umiejętności lidera zespołu. Musi być ona jednak przejrzysta, zwięzła i niezwykle taktowna. To coś więcej niż tylko słuchanie innych z uwagą i odpowiadanie na pytania. To także dzielenie się cennymi informacjami, poruszanie istotnych kwestii, omawianie nowych pomysłów, wyjaśnienie nieporozumień oraz wyrażanie swoich myśli w sposób jasny i zrozumiały. Najlepsi liderzy wykorzystują metody komunikacji do inspirowania oraz dodawania twórczej energii swoim podwładnym.

Umie podejmować trudne decyzje

Chcesz być skutecznym liderem? Przygotuj się na to, że będziesz musiał podejmować trudne decyzje nie tylko szybko, lecz także niezależnie od tego, ile będziesz miał w danym momencie informacji na ten czy inny temat. Stając w obliczu ważnych i niełatwych decyzji, określ na początku, co chcesz osiągnąć. Oszacuj prawdopodobieństwo wystąpienia różnych konsekwencji oraz zbadaj istniejące alternatywy. Jeśli podejmiesz już ostateczną decyzję, weź za nią całkowitą odpowiedzialność. Taką zdecydowaną, stanowczą postawą zyskasz szacunek swojego zespołu.

Docenia osiągnięcia swoich podwładnych

Nawykiem, który powinien wyrobić sobie każdy szanujący się menedżer, jest częste i systematyczne chwalenie osiągnięć swoich podwładnych. Pracownicy, jeśli mają być wydajni i w pełni poświęcać się temu, co robią, powinni czuć się wartościowi dla firmy i doceniani przez przełożonych. Znajdź sposób na podkreślanie, a nawet celebrowanie osiągnięć pracowników – niech będą to choćby proste słowa „świetna robota”. To nie tylko zadziała motywacyjnie, lecz także wzmocni morale całego zespołu.

Obdarza swój zespół pełnym zaufaniem

Dobrzy liderzy świetnie rozumieją, że ludzie chcą mieć wpływ na to, co robią oraz pragną wierzyć, że ich wysiłek wkładany w codzienną pracę naprawdę ma znaczenie. Komunikuj zatem wyznaczone cele i terminy ich osiągnięcia w jasny sposób, dając przy tym zespołowi pełną autonomię działania oraz prawo do decydowania, w jaki sposób zadanie zostanie wykonane. Spraw, by potraktowali je jako swoje własne wyzwanie oraz zachęć, by wykazali się kreatywnością i innowacyjnością.

Motywuje i inspiruje

Prawdziwi przywódcy prowadzą swój zespół z prawdziwą pasją i entuzjazmem, nieustannie inspirując go i skutecznie motywując do wysiłku. Poświęć swój czas ludziom, którymi zarządzasz, by ustalić, jakie są ich mocne strony, potrzeby oraz priorytety. Spraw, by poczuli się wartościowi dla firmy. W ten sposób znajdziesz najlepszy sposób na ich zmotywowanie. Pokazuj, jakie owoce przynoszą ich wysiłki, a także zachęcaj do nieustannego rozwoju, stawiając na ich drodze znaczące cele i wyzwania.

Źródło: https://www.michaelpage.pl/advice/porady-dla-pracodawc%C3%B3w/budowanie-zaanga%C5%BCowania/8-cech-prawdziwego-lidera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *